Donderdag 20 april en vrijdag 21 april komt CMV Burdine langs de deuren in het Bildt voor haar jaarlijkse koekactie.
De muziekvereniging uit Froubuurt en Sint Anne kan wel een steuntje in de rug gebruiken en komt daarom met Smoeltjes en Speculaas van Bakkerij Hellema langs.

De kosten voor de Smoeltjes en Speculaas bedragen 1 voor € 2,- en 3 voor € 5,-.

Kan CMV Burdine ook dit jaar weer op uw steun rekenen?